Definició d'extrusió

i. L'emissió de lava relativament viscosa a la superfície de la Terra; també, la roca així formada.

Comparar amb: efusió

ii. L'operació de produir varetes, tubs i diverses seccions sòlides i buides, forçant el metall escalfat a través d'una matriu adequada mitjançant un ariet; aplicat a nombrosos metalls no fèrrics, aliatges i altres substàncies.

Ref: CTD

iii. L'acte o procés d'extrusió; empènyer o expulsar; també, una forma produïda pel procés; una protuberància.

Ref: Webster 3r, Webster 2n

iv. L'emissió de material magmàtic (generalment laves) a la superfície terrestre; també, l'estructura o la forma produïda pel procés, com una colada de lava, una cúpula volcànica o certes roques piroclàstiques.

Ref: AGI

en. Lava o fang forçat a sortir, com a través d'una ventilació o fissura, a la superfície de la Terra.

Ref: Webster 3r

nosaltres. Argila plàstica forçada a través d'una embocadura d'un molí o una premsa, formant una vareta o un tub, que es pot tallar a la longitud desitjada.

Ref: Rosenthal

Feu clic aquí per veure la llista de referències, autoritats, fonts i termes geogràfics utilitzats en aquest glossari.