Definició de boomer

i. A la mineria del placer, una porta automàtica en una presa que reté l'aigua fins que s'omple l'embassament, després s'obre automàticament i permet l'escapada d'un volum d'aigua tal que el sòl i la grava superior del placer s'esborren. Quan es buida el dipòsit, es tanca la reixeta i es repeteix l'operació. A menor escala es pot utilitzar per subministrar aigua periòdicament per tancar.

Sinònim de: presa automàtica , porta del fracàs

Ref: Hess

ii. Un transductor de sonar, utilitzat en l'exploració de substrats inferiors.

Ref: Hy

iii. Originalment, un treballador de jaciments de petroli que va emigrar d'un camp boom a un altre; ara, habitualment, un membre d'una tripulació de perforació que treballa una feina poc temps, renuncia i es trasllada a una altra localitat per buscar feina. També anomenat drifter.

Ref: llarg

iv. Un dispositiu combinat de trinquet i palanca que s'utilitza per estrènyer una cadena o una línia sobre un camió o vagó carregat per mantenir la càrrega al seu lloc.

Ref: llarg

Feu clic aquí per veure la llista de referències, autoritats, fonts i termes geogràfics utilitzats en aquest glossari.