Definició de calor total

i. La calor total de l'aire atmosfèric és la calor continguda en la mateixa quantitat d'aire sec (coneguda com a calor sensible) més la calor latent del vapor d'aigua contingut més la calor sensible del vapor d'aigua per sobre del temperatura de bulb humit . Això s'anomena funció sigma o calor sigma . La veritable calor o entalpia total és la calor sigma més la calor de l'aigua per sota de la temperatura del bulb humit. Aquesta última és una quantitat molt petita, i en els treballs miners sempre s'utilitza calor sigma. La calor Sigma normalment es mesura per sobre de 0 graus F (-18 graus C), de manera que és la calor que es renunciaria si tota la humitat es condensés i s'eliminés i l'aire es refredi a 0 graus F. Alguns enginyers utilitzen 32 graus F. (0 graus C) com a temperatura bàsica, per la qual cosa s'ha de tenir cura de verificar la base utilitzada. Si s'especifica la calor total absoluta, es mesura per sobre del zero absolut (-459 graus F o -273 graus C).

Ref: Spalding

ii. La suma de la calor sensible i la calor latent en una substància o fluid per sobre d'un punt base, normalment 32 graus F o 0 graus F.

Ref: Strock, 2

Feu clic aquí per veure la llista de referències, autoritats, fonts i termes geogràfics utilitzats en aquest glossari.