Definició de conjunt quadrat

Conjunt de fustes que s'utilitzen per donar suport en un estoc o una mina subterrània. Cada conjunt de fusta consta d'un pal vertical i dos elements horitzontals coneguts com a tapa i cinturó. Els extrems de la fusta estan serrats per permetre que les fustes adjacents s'entrellacin. Estan emmarcats en angle recte mutu, i quan s'uneixen amb altres conjunts formen una estructura de fusta contínua que s'ajusta a la forma irregular de l'estó. Els pals tenen una alçada de 6 a 7 peus (1,83 a 2,13 m) d'alçada, mentre que els casquets i les cintes tenen una llargada de 4 a 6 peus (1,22 a 1,83 m). Les gorres i les cintes es col·loquen a la part superior dels pals, una línia de gorres quedant en angle recte amb una línia de cintes. Els conjunts quadrats varien en dimensions a diferents mines, però en general haurien de donar una obertura clara d'almenys 5 peus (1,52 m) en cada sentit entre els pals per oferir suficient espai de treball a l'estoc, i una alçada lliure de 6-1/2 peus. (1,98 m) és aproximadament l'alçada mínima desitjable. Aquest sistema de suport de fusta es pot adaptar a mines grans i irregulars, donant lloc a una xarxa elaborada que s'estén a tota l'alçada i l'amplada d'un estoc.
 09234180015211169846428.jpg Conjunt quadrat

Feu clic aquí per veure la llista de referències, autoritats, fonts i termes geogràfics utilitzats en aquest glossari.