Definició de cribbing

i. La construcció de pessebres, o fustes col·locades en angle recte entre si, de vegades farcits de terra, com a suport de coberta o com a suport de maquinària.

Ref: BCI

ii. La fixació propera dels suports de fusta quan l'eix s'enfonsa a través de terreny solt. La fusta acostuma a ser quadrada o rectangular i pràcticament no queda cap terra al descobert. El mètode també s'utilitza per construir canals de mineral.

Vegeu també: excluint , tancament de fusta , forepoling

Ref: Nelson

iii. Mètode de fusteria utilitzat principalment per corregir un error d'eliminar un percentatge massa gran del carbó en l'avanç, i té l'efecte de substituir part del carbó. Alguns es fabriquen utilitzant fustes a l'estil de corral; primer col·locant fustes d'una manera i després col·locant altres fustes a través de la primera. Això es continua fins que la zona entre la part inferior i el sostre s'omple i s'enganxa. Altres es fan col·locant una capa de fustes primer en una direcció, després una altra capa en angle recte amb la capa inferior. L'espai entre les fustes d'una capa varia segons els requisits. Els tipus buits generalment estan plens de gob.

Sinònim de: penning

Feu clic aquí per veure la llista de referències, autoritats, fonts i termes geogràfics utilitzats en aquest glossari.