Definició de dip

i. Angle amb el qual s'inclina un llit, estrat o vena respecte a l'horitzontal, mesurat perpendicularment al cop i en el pla vertical.

Vegeu també: Brea , tenia , angle de caiguda , caiguda aparent

Comparar amb: submergir-se

Ref: Lewis

ii. Estar inclinat o submergit en angle.

iii. L'angle d'un talús, veta, estrat de roca o forat es mesura des del pla horitzontal cap avall.

Ref: llarg

iv. La direcció de la inclinació real o més pronunciada.

Ref: Mason

en. El funcionament inferior d'una mina.

Ref: Hudson

nosaltres. El pendent de les capes de sòl o roca.

Ref: Nichols, 1

vii. Una entrada d'immersió, sala d'immersió, etc. Un rumb conduït a la pujada total en mines escarpades.

Ref: Fay

viii. En el magnetisme terrestre, l'angle format per les línies de força magnètica total i el pla horitzontal a la superfície de la Terra; es considera positiu si és a la baixa.

Vegeu també: caiguda aparent , immersió completa

Ref: Hy

ix. A les mines, l'augment de la profunditat d'una caixa de mina amarrada, a causa de la força actual contra la caixa i el cable.

Ref: Hy

Feu clic aquí per veure la llista de referències, autoritats, fonts i termes geogràfics utilitzats en aquest glossari.