Definició de dipòsit

i. Qualsevol cosa establerta. Antigament només s'aplicava a la matèria deixada per l'acció de l'aigua, però ara inclou la matèria mineral en qualsevol forma que es precipita per agents químics o altres, com els minerals en les vetes.

ii. El jaciment mineral o jaciment de mineral s'utilitza per designar una aparició natural d'un mineral útil, o d'un mineral, en l'extensió i el grau de concentració suficients per convidar a l'explotació.

iii. Material terrestre de qualsevol tipus, consolidat o no consolidat, acumulat per algun procés o agent natural. El terme s'aplicava originàriament al material deixat per l'aigua, però s'ha ampliat per incloure la matèria acumulada pel vent, el gel, els volcans i altres agents.

Comparar amb: sediment

iv. Un terme informal per a una acumulació de mineral o un altre material terrestre valuós de qualsevol origen.

Ref: AGI

en. Verb. Estirar o deixar caure per un procés natural; a precipitar-se.

Ref: AGI

Feu clic aquí per veure la llista de referències, autoritats, fonts i termes geogràfics utilitzats en aquest glossari.