Definició de dispersió

i. La suspensió bastant permanent de partícules finament dividides però no dissoltes en un fluid.

Ref: API, 1

ii. La creació d'una dispersió per defloculació.

Ref: BS, 5

iii. La separació de la llum policromàtica (per exemple, llum blanca; llum solar) en les seves longituds d'ona components.

iv. El grau de desigualtat de l'índex de refracció i la refracció de la llum de diversos colors.

Sinònim de: índex de refracció

en. Canvi en l'angle entre eixos òptics en cristalls biaxials a causa del canvi en els índexs de refracció amb canvi en la longitud d'ona de la llum.

nosaltres. Canvi en l'orientació de les direccions òptiques respecte a les direccions cristal·logràfiques en minerals monoclínics o triclínics.

Vegeu també: índex de refracció , eix òptic

vii. Distorsió de la forma d'un tren d'ones sísmiques a causa de la variació de la velocitat amb la freqüència.

viii. Avanç o recessió de pics i valles des de l'inici de l'ona sísmica a mesura que es desplaça.

ix. Descomposició o separació dels agregats del sòl en grans sols.

Feu clic aquí per veure la llista de referències, autoritats, fonts i termes geogràfics utilitzats en aquest glossari.