Definició de faixa

i. Un estrat prim de gres.

Ref: Estàndard, 2

ii. Lenticules o nòduls aplanats de qualsevol pedra dura en llits més tous. De vegades s'estén també als llits.

Ref: Arkell

iii. En estratigrafia: (1) un estrat prim, particularment dit de gres o carbó, esp. quan s'exposa en un eix o forat o (2) lenticules aplanades o nòduls de qualsevol pedra dura en llits més tous.

iv. En gemologia, la línia que engloba una gemma tallada paral·lela a l'horitzó; o que determina la major expansió horitzontal de la pedra.

en. En petrologia estructural, en una projecció d'àrea igual, un cinturó o concentració de punts que representen orientacions d'elements de teixit. Si aquest cinturó coincideix aprox. amb un gran cercle de projecció, es coneix com a faixa de gran cercle. Si el cinturó de concentració coincideix aprox. amb un petit cercle de la projecció, s'anomena cercle petit o 'cintura hendido'

Feu clic aquí per veure la llista de referències, autoritats, fonts i termes geogràfics utilitzats en aquest glossari.