Definició de gas

i. Gasos combustibles (metà), una barreja d'aire i gasos combustibles, o altres mescles gasoses explosives que es troben a la mineria.

ii. Un fluid de baixa densitat i d'alta compressibilitat. El reconeixement específic d'un gas com a diferent d'un líquid de la mateixa composició requereix la presència simultània d'ambdues fases en equilibri.

Vegeu també: fluid , vapor

Ref: AGI

iii. A la mineria, una barreja d'aire atmosfèric amb gasos combustibles.

Ref: Estàndard, 2

iv. El terme normalment utilitzat pels miners per designar qualsevol aire impur, esp. combinacions explosives.

Ref: BCI

en. El terme s'aplica generalment per designar gasos combustibles.

Ref: BS, 8

nosaltres. Qualsevol líquid aeriforme que no sigui l'aire atmosfèric, com ara el diòxid de carboni gasós (humitat negra), monòxid de carboni (humitat blanca), metà (gasos combustibles) i els gasos combustibles comuns derivats del petroli.

Comparar amb: acetilè

vii. Abrev. per a la gasolina.

Vegeu també: gas manufacturat , gas Natural

Ref: llarg

viii. Un fluid (com l'aire) que no té ni forma ni volum independents, però tendeix a expandir-se indefinidament. Substància a una temperatura superior a la seva temperatura crítica i, per tant, no liquable només per pressió.

Ref: Webster 3r

ix. Com a verb, afectar o tractar amb gas. Sotmetre a l'acció del gas.

Ref: Webster 3r

Feu clic aquí per veure la llista de referències, autoritats, fonts i termes geogràfics utilitzats en aquest glossari.