Definició de l'anàlisi flotant i enfonsant

Ús d'una sèrie de líquids pesants que disminueixen (o augmenten) de densitat per etapes controlades amb precisió amb el propòsit de dividir una mostra de carbó triturat en fraccions gravimètriques, ja siguin de decantació igual o flotant igual a cada etapa. Els flotadors amb una gravetat específica determinada es defineixen com el percentatge que flota a aquesta densitat i els embornals tenen una densitat més alta definida. Cada producte (menys una densitat i més una altra) s'analitza després del pes i es troba el contingut de sofre de cendra i Btu. A partir d'aquesta prova, es dibuixa una corba de rentabilitat que relaciona la densitat amb el contingut de sofre de cendra i Btu, en forma de corbes acumulades de flotador, pica i gravetat específica. La corba de cendres representa les cendres en funció de la densitat per a fraccions successives. La corba densimètrica representa la gravetat específica en funció del pes acumulat. La corba de Mayer (corba M) representa el pes acumulat contra el d'un constituent (per exemple, la cendra).

Ref: Pryor, 3

Feu clic aquí per veure la llista de referències, autoritats, fonts i termes geogràfics utilitzats en aquest glossari.