Definició de l'estructura de la geoda

Geoda s són estructures mineralògiques que es troben en determinades roques sedimentàries i volcàniques. Són essencialment masses buides, esfèriques a oblates de matèria mineral que es poden formar a partir de l'ompliment de vesícules (bombolles de gas) en roques volcàniques a subvolcàniques per minerals dipositats hidrotermal fluids, o per la dissolució post-deposicional de sediments nòduls o concrecions (que van ser dipositats singenèticament dins de les formacions rocoses on es troben) i el farcit parcial del mateix o d'altres minerals precipitats diagenètica o fluids hidrotermals.

Les geodes es diferencien de vugs ja que els primers es van formar com a estructures primerenques i arrodonides dins de la roca circumdant, mentre que els vugs són buits o cavitats irregulars dins d'una formació transversal, generalment una veta o bretxa. Les geodes també difereixen de ' nòduls ' en què un nòdul és una massa de matèria mineral que s'ha acumulat al voltant del nucli del nòdul. Ambdues estructures tenien els minerals continguts dins, dipositats a partir d'aigües subterrànies o de processos hidrotermals.

Les geodes solen tenir una closca de calcedònia (quars criptocristal·lí) revestida internament per diversos minerals, sovint com a cristalls, especialment calcita, pirita, caolinita, esfalerita, millerita, barita, dolomita, limonita, smithsonita i quars, que és amb diferència els més comuns i abundants. mineral que es troba a les geodes. Les geodes es troben principalment en laves basàltiques i calcàries.

Feu clic aquí per veure la llista de referències, autoritats, fonts i termes geogràfics utilitzats en aquest glossari.