Definició de la força de trituració

i. La resistència que ofereix una roca a la pressió vertical que s'hi posa. Es mesura aplicant una pressió graduada a un cub, d'1 polzada (2,54 cm) quadrat, de la roca provada. Una força de trituració de 4.000 lliures significa que una polzada cúbica de la roca suporta una pressió de 4.000 lliures (111 kg/cm). 3 ) abans de triturar. La força de trituració és més gran amb prismes més curts i menor amb prismes més llargs.

Ref: Fay

ii. La pressió o càrrega a la qual un material falla en compressió; s'utilitza per comparar la resistència dels materials de paret i revestiment, com ara formigó, maçoneria, pedra, paquets, etc.

Ref: Nelson

iii. La càrrega màxima per unitat d'àrea, aplicada a una velocitat especificada, que suportarà un material abans que falli. Els rangs típics de valor d'alguns materials ceràmics són els refractaris d'argila refractaria i de sílice, de 2.000 a 5.000 psi (13,8 a 34,4 MPa); maons de construcció comuns, de 2.000 a 6.000 psi (13,8 a 41,4 MPa); maons d'enginyeria, classe A, per sobre de 10.000 psi (69,0 MPa); alúmina sinteritzada, per sobre de 50.000 psi (344 MPa).

Ref: Dodd

Feu clic aquí per veure la llista de referències, autoritats, fonts i termes geogràfics utilitzats en aquest glossari.