Definició de resolució

i. Una mesura de la capacitat dels components individuals i dels sistemes de teledetecció per distingir detalls o definir objectius molt espaiats.

Ref: AGI

ii. La mida mínima d'una característica que es pot detectar.

Vegeu també: poder de resolució

iii. Separació d'un vector en els seus components.

Ref: AGI

iv. La nitidesa amb què es poden distingir les imatges de dues línies d'espectre molt adjacents, etc.

Ref: AGI

en. En la prospecció gravitatòria o magnètica, la indicació en alguna quantitat mesurada, com la component vertical de la gravetat, de la presència de dos o més cossos pertorbadors propers però separats.

Ref: AGI

nosaltres. En la prospecció sísmica, la capacitat d'indicar per separat dues interfícies molt adjacents.

Ref: AGI

vii. La capacitat d'un sistema òptic o de radiació per separar formes o entitats estretament relacionades; també, el grau en què es poden discriminar.

Ref: ASM, 1

Feu clic aquí per veure la llista de referències, autoritats, fonts i termes geogràfics utilitzats en aquest glossari.