Definició de tangent

i. Una recta que toca, però no transecta, una corba o superfície determinada en un i només un punt; una línia que toca una circumferència i és perpendicular al seu radi en el punt de contacte.

Ref: AGI

ii. La part d'una travessa inclosa entre el punt de tangència (el punt d'un estudi de línia on acaba una corba circular i comença una tangent) d'una corba i el punt de curvatura (el punt d'un estudi de línia on acaba una tangent i una comença la corba circular) de la corba següent.

Ref: AGI

iii. Una línia de gran cercle que és tangent a un paral·lel de latitud a la cantonada d'un municipi del sistema d'enquesta de terres públiques dels EUA.

Ref: AGI

iv. Un terme de vegades aplicat a una línia recta llarga d'una travessia tant si els extrems de la línia són punts de corba com si no.

Ref: AGI

en. La proporció de la longitud de la cama oposada a un angle agut en un triangle rectangle a la longitud de la cama adjacent a l'angle. Adj. dit d'una línia o superfície que es troba amb una corba o superfície només en un punt.

Ref: AGI

Feu clic aquí per veure la llista de referències, autoritats, fonts i termes geogràfics utilitzats en aquest glossari.