Determinació de la simetria de cristalls: una introducció

Observar la simetria d'un cristall és sovint una manera de distingir un mineral d'un altre. Hi ha trenta-dues classes de cristalls repartides entre set sistemes cristal·lins en què encaixen tots els minerals cristal·lins. Cada sistema i classe de cristalls es distingeix dels altres pels seus propis elements de simetria, sovint anomenats operacions de simetria. Hi ha sis (6) elements de simetria en els cristalls: a Centre de simetria , un Eix de simetria , a Pla de simetria , un Eix d'inversió rotatòria , a Cargol de l'eix de simetria , i a Pla de lliscament de simetria .

El pla de simetria mirall i l'eix de simetria de rotació són els més fàcils de veure. A més, quan es veu un espècimen mineral cristal·litzat són els més importants per determinar el sistema al qual pertany un cristall. L'eix d'inversió rotatòria i el centre de simetria són una mica menys importants per a l'ús diagnòstic i sovint són difícils de veure en un exemplar de mineral real. En el cas de la majoria dels cristalls, la terminació inferior no existeix perquè sovint el cristall està unit a la matriu. Com veurem en un moment, això limita severament la nostra capacitat de caracteritzar la simetria completa del cristall.Si una línia recta imaginària pot passar per un cristall des de qualsevol punt de la superfície del cristall de manera que el punt d'entrada sigui similar al punt de sortida, aleshores el cristall té un centre de simetria .

  03176760015155256551283.jpg Axinita-(Fe)  04223000015155560391283.jpg Centre de simetria
Nbr Sistema Classe Símbol Hermann-Mauguin Tipus Eix de 2 plecs Eix de 3 plecs Eix de 4 plecs Eix de 6 plecs Vert. Plans Horiz Planes Total Plans Centre Mineral representatiu
1 Triclínica Pedal 1 Hemiedrita
2 Pinacoïdal 1 Holoèdric 1 Axinita-(Fe)
3 Monoclínic Domàtic m Hemimòrfic 1* 1* Clinohedrita
4 Esfenoïdal 2 Enantiomorf 1 cap comú
5 Prismàtic 2/m Holoèdric 1* 1* 1* 1 Diopsida
6 Ortorròmbic Piramidal ortorròmbic mm2 Hemimòrfic 1* 2* 2* Hemimorfita
7 Disfenoïdal ortoròmbic 222 3 (1*) Epsomite
8 Dipiramidal ortorròmbic 2/m 2/m 2/m Holoèdric 3 (1*) 2* 1 3 1 Barita
9 Trigonal Trigonal piramidal 3 1* Jarosita
10 Romboèdric trigonal 3 1 1 Dioptasa
11 Ditrigonal piramidal 3m Hemimòrfic 1* 3* 3* Elbaita
12 Trapezoèdric trigonal 32 Enantiomorf 3 1* Quars
13 Escalenoèdric hexagonal 3 2/m Holoèdric 3 1 3* 3* 1 Calcita
14 Hexagonal Trigonal dipiramidal 6 = 3/m 1 1 1 cap comú
15 Piramidal hexagonal 6 Hemimòrfic 1 Cancrinita
16 Dipiramidal hexagonal 6/m 1 1 1 1 Vanadinita
17 Ditrigonal dipiramidal 6 m2 3 1 3* 1 4 Benitoite
18 Piramidal dihexagonal 6 mm Hemimòrfic 1 6* 6* Estan bojos
19 Trapezoèdric hexagonal 622 Enantiomorf 6 1 β-quars
20 Dihexagonal dipiramidal 6/m 2/m 2/m Holoèdric 6 1* 6* 1 7 1 Beril
21 Tetragonal Disfenoïdal tetragonal 4 1 Cahnita
22 Piramidal tetragonal 4 Hemimòrfic 1 cap comú
23 Dipiramidal tetragonal 4/m 1 1 1 1 wulfenita
24 Escalenoèdric tetragonal 4 2m 2 1 2 2 Calcopirita
25 Piramidal ditetragonal 4 mm Hemimòrfic 1 4 4 cap comú
26 Trapezoèdric tetragnal 422 4 1 Sincosita
27 Ditetragonal dipiramidal 4/m 2/m 2/m Holoèdric 4 1 4 1 5 1 Apofil·lita
28 Isomètric Tetartoïdal 23 Enantiomorf 3 4 Ullmanita
29 Diploidal 2/m 3 3* 4 2* 1 3 Pirita
30 Hextetraèdric 4 3m 4 3 2* 6 Tetraedrita
31 Giroïdal 432 6 4 3 cap comú
32 Hexoctaheral 4/m 3 2/m Holoèdric 6 4* 3* 4* 1 9 1 FluoritaEnllaços a 'Determinant...' Sèrie: Com
Què és un mineral? La definició d'un mineral
Determinació del color i la ratlla
Determinació de lluentor: per a col·leccionistes principiants
Determinació de la duresa d'un mineral
Determinació de la gravetat específica d'un mineral
Determinació de la simetria de cristalls: una introducció
Determinació de la fractura i l'escissió en minerals
Enllaços a la sèrie de cristal·lografia
  1. Determinació de la simetria de cristalls: una introducció
  2. Índexs de Miller
  3. Símbols de simetria Hermann-Mauguin
Cristal·lografia: el sistema triclínic
Cristal·lografia: el sistema monoclínic
Cristal·lografia: el sistema ortohombic
Cristal·lografia: el sistema trigonal
Cristal·lografia: el sistema hexagonal
Cristal·lografia: el sistema tetragonal
Cristal·lografia: el sistema isomètric