La mineralogia d'Oganesson

Propietats generals
Símbol: I
Altres noms: També conegut com eka-radon utilitzant la nomenclatura de Mendeleiev.
Número atòmic: 118
Pes atòmic estàndard (A r ): [294]
Configuració electrònica: [ Rn ].5f 14 .6d 10 .7s 2 .7p 6
Propietats atòmiques
Radi atòmic: 138 pm - valor previst
Propietats físiques
Densitat: g/cm 3
Metall/no metàl·lic: metall alcalinotèrreo
Isòtops principals d'Oganesson
Isòtop % a la Natura Mitja vida Tipus de decadència Producte de descomposició
294 I sintètic ~0,89 ms a 290 Lv
Fissió espontània
Altra informació
Any descobert: 2002
Descobert per: Joint Institute for Nuclear Research i Lawrence Livermore National Laboratory
Nomenat per: Després del físic nuclear rus Yuri Oganessian.
Enllaços externs: Viquipèdia WebElements Laboratori Nacional de Los Alamos Theodore Gray's PeriodicTable.com
'; } $(això).html(cont); $(això).fadeIn(500); }) if(timtam) clearTimeout(timtam); $('.element A').each(funció(índex) { ele = $(això).attr('nom'); col = peropts[clau][ele]; $(this).css('-webkit-transition', 'fons lineal 0.5s'); $(això).css('-o-transició', 'fons lineal 0,5 s'); $(this).css('-mozilla-transition', 'fons lineal 0.5s'); $(això).css('transició', 'fons lineal 0,5 s'); if(col) $(això).css('color de fons',col); else $(this).css('color de fons',def); }); timtam = setTimeout (funció () { $('.elem A').css('-webkit-transition', 'cap !important'); $('.elem A').css('-o-transició', 'cap !important'); $('.elem A').css('-mozilla-transition', 'cap !important'); $('.elem A').css('transició', 'cap !important'); },1000); } $('A[nom=Og]').addClass('elegit'); Tennessine << Oganesson