La mineralogia del bismut

Propietats generals
Símbol: Amb una
Número atòmic: 83
Pes atòmic estàndard (A r ): 208.98040(1)
Configuració electrònica: [ Cotxe ]4f 14 5d 10 6s 2 6 p.m 3
Fotografies
< Cristall de bismut cultivat artificialment que il·lustra l'estructura de cristall de l'escala >
Propietats atòmiques
Electronegativitat (escala de Pauling): 2.02
Radi atòmic: 143 h
Radi iònic: 103 p. m. (+3)
1a energia d'ionització: 703 kJ/mol
1a afinitat electrònica: -91 kJ/mol
Estats d'oxidació: -3,3,5
Propietats físiques
Estat estàndard: sòlid
Tipus d'enllaç: metàl·lic
Punt de fusió: 544 K
Punt d'ebullició: 1837 K
Densitat: 9,78 g/cm 3
Metall/no metàl·lic: metall
Isòtops principals del bismut
Isòtop % a la Natura Mitja vida Tipus de decadència Producte de descomposició
207 Amb una sintètic 31,55 anys b+ 207 Pb
208 Amb una sintètic 3.68×10 5 i b+ 208 Pb
209 Amb una 100% 1.9×10 19 i a 205 Tl
210 Amb una traça 5.012 d b− 210 Després
a 206 Tl
Principals ions de bismut
Nom Exemples de minerals
bismut (III) Amb una 3+ Bismutinita
bismut (V) Amb una 5+
bismut Amb una 3-
Altra informació
Any descobert: 1753
Descobert per:  05010630014946296461236.jpg Claude François Geoffroy
Nomenat per: Alemany: Wismuth - 'massa blanca'
Codificació de colors CPK: #9E4FB5
Enllaços externs: Viquipèdia WebElements Laboratori Nacional de Los Alamos Theodore Gray's PeriodicTable.com
Noms de compostos simples i minerals
Sulfurs trisulfur de dibismut Amb una 2 S 3 +3 Bismutinita
trisulfur de tetrabismut Amb una 4 S 3 Ikonolita
Selènides seleniur de bismut vici Nevski
triseleniur de dibismut Amb una 2 Es 3 +3 Guanajuatite , Paraguanajuatite
Tellurides telurur de bismut BiTe Tsumoite
tritel·lúrur de dibismut Amb una 2 El 3 +3 Telurobismutita
tritel·lúrur de tetrabismut Amb una 4 El 3 Pilsenita
tritel·lúrur d'heptabismut Amb una 7 El 3 Hedleyita
Hidrurs trihidrur de bismut Bòsnia i Hercegovina 3 +3
Hidròxids hidròxid de bismut Bi(OH) 3 +3
Fluorurs trifluorur de bismut BiF 3 +3 Gananita
pentafluorur de bismut BiF 5 +5
oxifluorur de bismut BiOF +3 Zavaritskite
Clorurs triclorur de bismut BiCl 3 +3
oxiclorur de bismut BiOCl +3 Bismòclita
Iodurs triiodur de bismut Tipus de 3
Òxids triòxid de dibismut Amb una 2 O 3 +3 Bismut , Sphaerobismoite
Carbonats subcarbonats de bismut Amb una 2 CO 3 O 2 +3 Bismutita
Fosfats fosfat de bismut BiPO 4 +3 Ximengita
Arsenats arsenat de bismut BiAsO 4 +3 Rooseveltite , Tetrarooseveltita
Vanadates vanadat de bismut BiVO 4 +3 , Clinobisvanita , Dreyerita , Pucherite
Molibdats molibdat de dibismut Amb una 2 MoO 6 Koechlinita
Tungstats tungstat de bismut Amb una 2 ON 6 +3 Russellita
Niòbats/Tantalats niòbat de bismut BiNbO 4 Bismutocolumbita
tantalat de bismut BiTaO 4 Bismutotantalita
Silicats silicat de bismut Amb una 4 (SiO 4 ) 3 +3 Eulitina
Diversitat mineral de bismut
1. Elements 1 espècie mineral vàlida
2. Sulfurs I Sulfosals 141 espècies minerals vàlides
3. Halurs 5 espècies minerals vàlides
4. Òxids 23 espècies minerals vàlides
5. Carbonats 3 espècies minerals vàlides
7. Sulfats 16 espècies minerals vàlides
8. Fosfats, arsenats, vanadats 37 espècies minerals vàlides
9. Silicats 2 espècies minerals vàlides
Total: 228 espècies vàlides que contenen bismut essencial
Geoquímica del bismut
Classificació de Goldschmidt: Chalcophile
Amb una 3+ es concentra en sòls i sediments residuals (menys certesa).
Amb una 2- forma minerals amb Au + .
Amb una 3- forma minerals amb Au + .
Bismut elemental a la natura
Es troba com a element natiu: Bismut Amb una
Abundància elemental de bismut
Escorça (manual CRC) 8,5 x 10 -9 fracció de massa, kg/kg
Crosta (Kaye & Laby) 4 x 10 -9 fracció de massa, kg/kg
Escorça (Greenwood) 8 x 10 -9 fracció de massa, kg/kg
Escorça (Ahrens/Taylor) 6,0 x 10 -8 fracció de massa, kg/kg
Escorça superior (Ahrens/Taylor) 1,27 x 10 -7 fracció de massa, kg/kg
Aigua de mar (Manual CRC) 2 x 10 -11 massa per fracció de volum, kg/L
Sigui Water (Kaye & Laby) 2 x 10 -11 massa per fracció de volum, kg/L
Sistema Solar (Kaye & Laby) 1,4 x 10 -7 fracció molar àtom relativa a Si=1
Sistema Solar (Ahrens) 1,44 x 10 -7 (8.2%) fracció molar de l'àtom relativa a Si=1 (% d'incertesa)
Associació d'elements del bismut al món mineral
Aquesta taula compara les espècies minerals vàlides conegudes enumerades amb bismut i la resta d'elements enumerats segons la fórmula oficial de l'IMA. Tingueu en compte que, a diferència d'altres seccions d'aquesta pàgina, això inclou elements no essencials.

La primera columna de dades conté el nombre total de minerals enumerats amb Bismut i l'element que apareix per a aquesta fila.

La segona columna de dades enumera aquest nombre com a percentatge de tots els minerals enumerats amb Bismut.

La columna de dades final compara aquest percentatge amb el percentatge de tots els minerals que contenen l'element enumerat a cada fila.

Feu clic a un encapçalament per ordenar.
Element Minerals vàlids llistats amb element i bismut % de minerals Bi Relatiu al % de tots els minerals
Sofre 356 minerals amb Bi i S 52.05% 166,87% més
Dirigir 264 minerals amb Bi i Pb 38.60% 305,05% més
Oxigen 236 minerals amb Bi i O 34.50% 53,81% inferior
coure 186 minerals amb Bi i Cu 27.19% 122,23% més
Hidrogen 129 minerals amb Bi i H 18.86% 63,80% inferior
Plata 101 minerals amb Bi i Ag 14.77% 360,75% més
Tel·luri 101 minerals amb Bi i Te 14.77% 403,86% més
Seleni 89 minerals amb Bi i Se 13,01% 493,15% superior
Arsènic 73 minerals amb Bi i As 10.67% 6,50% inferior
Ferro 61 minerals amb Bi i Fe 8.92% 56,38% inferior
Antimoni 56 minerals amb Bi i Sb 8.19% 78,25% superior
Clor 36 minerals amb Bi i Cl 5,26% 23,80% inferior
Fòsfor 35 minerals amb Bi i P 5.12% 53,20% inferior
Paladi 34 minerals amb Bi i Pd 4.97% 308,51% més
Níquel 25 minerals amb Bi i Ni 3.65% 26,94% més
Vanadi 23 minerals amb Bi i V 3.36% Un 19,59% més baix
Molibdè 21 minerals amb Bi i Mo 3,07% 163,45% més
Urani 20 minerals amb Bi i U 2.92% 39,71% inferior
Platí 19 minerals amb Bi i Pt 2.78% 363,10% més
Calci 14 minerals amb Bi i Ca 2.05% 91,02% inferior
Cobalt 13 minerals amb Bi i Co 1.90% 58,43% més
Fluor 12 minerals amb Bi i F 1.75% 75,86% inferior
Sodi 12 minerals amb Bi i Na 1.75% 90,18% inferior
Or 11 minerals amb Bi i Au 1.61% 184,36% més
Mercuri 10 minerals amb Bi i Hg 1.46% Un 13,83% més baix
Silici 9 minerals amb Bi i Si 1.32% 95,01% inferior
Carboni 9 minerals amb Bi i C 1.32% 81,85% inferior
Creure 9 minerals amb Bi i Sn 1.32% 20,85% inferior
Tàntal 7 minerals amb Bi i Ta 1.02% 8,13% inferior
Iridio 6 minerals amb Bi i Ir 0.88% 155,92% més
Indi 6 minerals amb Bi i In 0.88% 265,60% més
Tal·li 6 minerals amb Bi i Tl 0.88% 28,91% inferior
Cadmi 6 minerals amb Bi i Cd 0.88% 89,57% superior
Crom 6 minerals amb Bi i Cr 0.88% 47,23% inferior
Nitrogen 5 minerals amb Bi i N 0.73% 63,85% inferior
potassi 4 minerals amb Bi i K 0.58% 93,32% inferior
Niobi 4 minerals amb Bi i Nb 0.58% 78,81% inferior
Iode 3 minerals amb Bi i I 0.44% 14,69% més baix
Manganès 3 minerals amb Bi i Mn 0.44% 95,75% inferior
Tungstè 3 minerals amb Bi i W 0.44% 43,13% inferior
Magnesi 3 minerals amb Bi i Mg 0.44% 96,44% inferior
Alumini 3 minerals amb Bi i Al 0.44% 97,66% inferior
Brom 3 minerals amb Bi i Br 0.44% 70,61% superior
Dirigir << Bismut >> Poloni
Importants minerals de bismut
Nom Fórmula Sistema de cristall
Bismutinita Amb una 2 S 3 Ortorròmbic
Fotografies
  06563180014977487886519.png Bismutinita

Barbora adit, zona de Knöttel, Krupka, districte de Teplice, regió d'Ústí nad Labem, República Txeca  04856620014946346434728.jpg Bismutinita , etc.

Aflorament de Greisen, vall de Dlhá, Gemerská Poloma, districte de Rožňava, regió de Košice, Eslovàquia  03268270014950544375754.jpg Bismutinita

Mina Julcani, districte de Julcani, província d'Angaraes, Huancavelica, Perú  08913650014946296467406.jpg Bismutinita

Kingsgate, Gough Co., Nova Gal·les del Sud, Austràlia