La mineralogia del tal·li

Propietats generals
Símbol: Tl
Número atòmic: 81
Pes atòmic estàndard (A r ): 204.3833(2)
Configuració electrònica: [ Cotxe ]4f 14 5d 10 6s 2 6 p.m 1
Fotografies
< 8 grams de talli pur sota argó >
Propietats atòmiques
Electronegativitat (escala de Pauling): 2.04
Radi atòmic: 156 p.m
Radi iònic: 150 p. m. (+1)
Radi de Van der Waals: 196 p.m
1a energia d'ionització: 589 kJ/mol
1a afinitat electrònica: -19 kJ/mol
Estats d'oxidació: 1,3
Propietats físiques
Estat estàndard: sòlid
Tipus d'enllaç: metàl·lic
Punt de fusió: 577 K
Punt d'ebullició: 1746 K
Densitat: 11,85 g/cm 3
Metall/no metàl·lic: metall
Isòtops principals del tal·li
Isòtop % a la Natura Mitja vida Tipus de decadència Producte de descomposició
203 Tl 29.524% - a ? 199 A les
204 Tl sintètic 3,78 anys b− 204 Pb
e 204 Hg
205 Tl 70.476% - a ? 201 A les
Principals ions del tal·li
Nom Exemples de minerals
tal·li (I) Tl +
tal·li (III) Tl 3+
Altra informació
Any descobert: 1861
Descobert per:  03316420014946376908016.jpg William Crookes
Any aïllat: 1862
Aïllat per:  03607500014946376908784.jpg Claude-Auguste Lamy
Nomenat per: Del grec: thalos - 'un brot verd (branquet)'
Codificació de colors CPK: #A6544D
Enllaços externs: Viquipèdia WebElements Laboratori Nacional de Los Alamos Theodore Gray's PeriodicTable.com
Noms de compostos simples i minerals
Sulfurs sulfur de dital·li Tl 2 S +1 carlinita
Selènides seleniur de dital·li Tl 2 Es +1
Fluorurs fluorur de talli Tel +1
trifluorur de tal·li Tel 3 +3
Clorurs clorur de tal·li TlCl +1 Lafosse
diclorur de tal·li TlCl 2 +2
triclorur de tal·li TlCl 3 +3
Bromurs tetrabromur de dital·li Tl 2 Br 4
Iodurs iodur de tal·li TlI +1 Nathaliemalikite
triiodur de tal·li TlI 3 +3
Òxids òxid de dital·li Tl 2 O +1
triòxid de dital·li Tl 2 O 3 +3 Avicenita
Diversitat mineral del tal·li
1. Elements 1 espècie mineral vàlida
2. Sulfurs I Sulfosals 68 espècies minerals vàlides
3. Halurs 6 espècies minerals vàlides
4. Òxids 2 espècies minerals vàlides
7. Sulfats 6 espècies minerals vàlides
8. Fosfats, arsenats, vanadats 1 espècie mineral vàlida
Total: 84 espècies vàlides que contenen tal·li essencial
Geoquímica del tal·li
Classificació de Goldschmidt: Chalcophile
Tl + es concentra en sòls i sediments residuals (menys certesa).
Tl + entra en fases posteriors a les roques ígnies per la seva gran mida.
Abundància elemental per al tal·li
Escorça (manual CRC) 8,5 x 10 -7 fracció de massa, kg/kg
Crosta (Kaye & Laby) 4,7 x 10 -7 fracció de massa, kg/kg
Escorça (Greenwood) 7 x 10 -7 fracció de massa, kg/kg
Escorça (Ahrens/Taylor) 3,60 x 10 -7 fracció de massa, kg/kg
Escorça superior (Ahrens/Taylor) 7,50 x 10 -7 fracció de massa, kg/kg
Escorça superior (Ahrens/Shaw) 5,20 x 10 -7 fracció de massa, kg/kg
Aigua de mar (Manual CRC) 1,9 x 10 -11 massa per fracció de volum, kg/L
El sol (Kaye & Laby) 2,0 x 10 -7 fracció molar àtom relativa a Si=1
Sistema Solar (Kaye & Laby) 1,9 x 10 -7 fracció molar àtom relativa a Si=1
Sistema Solar (Ahrens) 1,84 x 10 -7 (9.4%) fracció molar de l'àtom relativa a Si=1 (% d'incertesa)
Associació d'elements del tal·li al món mineral
Aquesta taula compara les espècies minerals vàlides conegudes que figuren a la llista amb Tal·li i els altres elements enumerats segons la fórmula oficial de l'IMA. Tingueu en compte que, a diferència d'altres seccions d'aquesta pàgina, això inclou elements no essencials.

La primera columna de dades conté el nombre total de minerals enumerats amb el tal·li i l'element que apareix per a aquesta fila.

La segona columna de dades enumera aquest nombre com a percentatge de tots els minerals enumerats amb el tal·li.

La columna de dades final compara aquest percentatge amb el percentatge de tots els minerals que contenen l'element enumerat a cada fila.

Feu clic a un encapçalament per ordenar.
Element Minerals vàlids llistats amb element i tal·li % de Tl minerals Relatiu al % de tots els minerals
Sofre 169 minerals amb Tl i S 82.44% 322,70% més
Arsènic 122 minerals amb Tl i As 59.51% 421,40% més
Antimoni 68 minerals amb Tl i Sb 33.17% 622,21% més
Dirigir 54 minerals amb Tl i Pb 26.34% 176,44% més
coure 48 minerals amb Tl i Cu 23.41% 91,35% superior
Plata 37 minerals amb Tl i Ag 18.05% 463,18% més
Ferro 30 minerals amb Tl i Fe 14.63% 28,42% inferior
Oxigen 26 minerals amb Tl i O 12.68% 83,02% inferior
Mercuri 24 minerals amb Tl i Hg 11.71% 590,02% més
Hidrogen 20 minerals amb Tl i H 9.76% 81,27% inferior
Clor 17 minerals amb Tl i Cl 8,29% un 20,07% més
potassi 10 minerals amb Tl i K 4.88% 44,30% inferior
Seleni 9 minerals amb Tl i Se 4.39% 100,13% més alt
Zinc 8 minerals amb Tl i Zn 3.90% 19,82% inferior
Bismut 6 minerals amb Tl i Bi 2.93% 26,39% inferior
Vanadi 6 minerals amb Tl i V 2.93% 30,01% inferior
Or 5 minerals amb Tl i Au 2.44% 331,26% més
Creure 3 minerals amb Tl i Sn 1.46% 11,97% inferior
Brom 3 minerals amb Tl i Br 1.46% 469,27% més
Níquel 3 minerals amb Tl i Ni 1.46% 49,17% inferior
Alumini 3 minerals amb Tl i Al 1.46% 92,19% inferior
Tel·luri 2 minerals amb Tl i Te 0.98% 66,71% inferior
Iode 2 minerals amb Tl i I 0.98% 89,76% superior
Cesi 1 mineral amb Tl i Cs 0.49% un 13,85% més
Mercuri << Tal·li >> Dirigir