La mineralogia del vanadi

Propietats generals
Símbol: EN
Número atòmic: 23
Pes atòmic estàndard (A r ): 50.9415(1)
Configuració electrònica: [ Amb ]3d 3 4s 2
Fotografies
< Disc de vanadi >
Propietats atòmiques
Electronegativitat (escala de Pauling): 1.63
Radi atòmic: 171 p.m
Radi iònic: 79 p. m. (+2)
1a energia d'ionització: 651 kJ/mol
1a afinitat electrònica: -51 kJ/mol
Estats d'oxidació: -1,2,3,4
Propietats físiques
Estat estàndard: sòlid
Tipus d'enllaç: metàl·lic
Punt de fusió: 2183 K
Punt d'ebullició: 3680 K
Densitat: 6,11 g/cm 3
Metall/no metàl·lic: metall de transició
Isòtops principals del vanadi
Isòtop % a la Natura Mitja vida Tipus de decadència Producte de descomposició
48 EN sintètic 15,9735 d b+ 48 De
49 EN sintètic 330d e 49 De
50 EN 0.25% 1.5×10 17 i e 50 De
b− 50 Cr
51 EN 99.75 estable
Principals ions de vanadi
Nom Exemples de minerals
Vanadi (II) EN 2+
Vanadi (III) EN 3+
Vanadi (IV) EN 4+
Vanadi (V) EN 5+
Vanadyl VO 2+ Cavansite
Tenen una cita VO 4 3- Vanadinita
Pirovanadat EN 2 O 7 4-
Altra informació
Any descobert: 1801
Descobert per:  07927660014946354195320.jpg Andrés Manuel del Río
Any aïllat: 1830
Aïllat per:  08505540014946354196199.jpg Nils Gabriel Sefström
Nomenat per:  08761610014946354196702.jpg la deessa nòrdica Vanr Freyja
Codificació de colors CPK: #A6A6AB
Enllaços externs: Viquipèdia WebElements Laboratori Nacional de Los Alamos Theodore Gray's PeriodicTable.com
Noms de compostos simples i minerals
Nitrurs nitrur de vanadi VN +3
Sulfurs disulfur de vanadi VS 2 +4
trisulfur de divanadi EN 2 S 3 +3
tetrasulfur de vanadi VS 4 +4 Patrònite
Selènides diselenur de vanadi Tot 2 +4
Tellurides ditellurur de vanadi VTe 2 +4
Hidrurs hidrur de vanadi VH +1
hidrur de divanadi EN 2 H
Fluorurs difluorur de vanadi VF 2 +2
trifluorur de vanadi VF 3 +3
tetrafluorur de vanadi VF 4 +4
pentafluorur de vanadi VF 5 +5
Clorurs diclorur de vanadi VCl 2 +2
triclorur de vanadi VCl 3 +3
tetraclorur de vanadi VCl 4 +4
Bromurs dibromur de vanadi VBr 2 +2
tribromur de vanadi VBr 3 +3
tetrabromur de vanadi VBr 4 +4
Iodurs diiodur de vanadi NOSALTRES 2 +2
triiodur de vanadi NOSALTRES 3 +3
tetraiodur de vanadi NOSALTRES 4 +4
Òxids òxid de vanadi VO +2
diòxid de vanadi VO 2 +4 Paramontroseita
triòxid de divanadi EN 2 O 3 +3 carelianita
pentòxid de divanadi EN 2 O 5 +5 Shcherbinaite
pentòxid de trivanadi EN 3 O 5 +3,+4 Oxivanita
Vanadi com a cromòfor en minerals i gemmes
Cromòfor Descripció
EN 3+ Provoca el color verd tsavorita granat. Contribueix al color tanzanita i en alguns maragda .
VO 2+ Provoca un color blau brillant cavansite i el color verd en algun indi fluorapofil·lita
Diversitat mineral del vanadi
1. Elements 4 espècies minerals vàlides
2. Sulfurs I Sulfosals 10 espècies minerals vàlides
3. Halurs 1 espècie mineral vàlida
4. Òxids 95 espècies minerals vàlides
6. Borats 1 espècie mineral vàlida
7. Sulfats 13 espècies minerals vàlides
8. Fosfats, arsenats, vanadats 108 espècies minerals vàlides
9. Silicats 41 espècies minerals vàlides
Total: 273 espècies vàlides que contenen vanadi essencial
Geoquímica del vanadi
Classificació de Goldschmidt: Litòfil
EN 3+ va ser un dels ions menys esgotats del mantell en la formació de l'escorça.
EN 3+ entra en fases de formació primerenca a les roques ígnies.
EN 5+ es concentra habitualment en sòls i sediments residuals.
EN 5+ és essencial per a la nutrició d'almenys alguns vertebrats ('minerals essencials').
Abundància elemental de vanadi
Escorça (manual CRC) 1,20 x 10 -4 fracció de massa, kg/kg
Crosta (Kaye & Laby) 1,7 x 10 -4 fracció de massa, kg/kg
Escorça (Greenwood) 1,36 x 10 -4 fracció de massa, kg/kg
Escorça (Ahrens/Taylor) 2,30 x 10 -4 fracció de massa, kg/kg
Escorça (Ahrens/Wänke) 1,34 x 10 -4 fracció de massa, kg/kg
Escorça superior (Ahrens/Taylor) 6,0 x 10 -5 fracció de massa, kg/kg
Escorça superior (Ahrens/Shaw) 5,3 x 10 -5 fracció de massa, kg/kg
Aigua de mar (Manual CRC) 2,5 x 10 -9 massa per fracció de volum, kg/L
Sigui Water (Kaye & Laby) 1,9 x 10 -9 massa per fracció de volum, kg/L
El sol (Kaye & Laby) 2,8 x 10 -4 fracció molar àtom relativa a Si=1
Sistema Solar (Kaye & Laby) 2,9 x 10 -4 fracció molar àtom relativa a Si=1
Sistema Solar (Ahrens) 2,93 x 10 -4 (5.1%) fracció molar de l'àtom relativa a Si=1 (% d'incertesa)
Associació d'elements de vanadi al món mineral
Aquesta taula compara les espècies minerals vàlides conegudes que figuren a la llista amb vanadi i la resta d'elements enumerats segons la fórmula oficial de l'IMA. Tingueu en compte que, a diferència d'altres seccions d'aquesta pàgina, això inclou elements no essencials.

La primera columna de dades conté el nombre total de minerals enumerats amb vanadi i l'element que apareix per a aquesta fila.

La segona columna de dades enumera aquest nombre com a percentatge de tots els minerals enumerats amb vanadi.

La columna de dades final compara aquest percentatge amb el percentatge de tots els minerals que contenen l'element enumerat a cada fila.

Feu clic a un encapçalament per ordenar.
Element Minerals vàlids llistats amb element i vanadi % de V minerals Relatiu al % de tots els minerals
Oxigen 682 minerals amb V i O 95.92% 28,40% més
Hidrogen 475 minerals amb V i H 66.81% un 28,23% més
Calci 167 minerals amb V i Ca 23.49% 3,05% més
Silici 121 minerals amb V i Si 17.02% 35,43% inferior
Ferro 110 minerals amb V i Fe 15.47% 24,33% inferior
Alumini 108 minerals amb V i Al 15.19% 18,98% inferior
coure 97 minerals amb V i Cu 13.64% 11,49% més
Sodi 93 minerals amb V i Na 13,08% 26,75% inferior
Manganès 90 minerals amb V i Mn 12.66% un 22,69% més
Dirigir 73 minerals amb V i Pb 10,27% 7,75% més
Magnesi 66 minerals amb V i Mg 9.28% 24,56% inferior
Bari 58 minerals amb V i Ba 8.16% 91,16% superior
Sofre 55 minerals amb V i S 7.74% 60,34% inferior
Titani 54 minerals amb V i Ti 7.59% un 18,81% més
Urani 54 minerals amb V i U 7.59% 56,60% més
Arsènic 49 minerals amb V i As 6.89% 39,62% inferior
potassi 48 minerals amb V i K 6.75% 22,91% inferior
Fòsfor 36 minerals amb V i P 5,06% 53,69% inferior
Clor 31 minerals amb V i Cl 4.36% 36,87% inferior
Crom 26 minerals amb V i Cr 3.66% 119,97% més
Zinc 24 minerals amb V i Zn 3.38% 30,65% inferior
Bismut 23 minerals amb V i Bi 3.23% 18,64% inferior
Estronci 21 minerals amb V i Sr 2.95% 23,99% més
Fluor 17 minerals amb V i F 2,39% 67,10% inferior
Antimoni 14 minerals amb V i Sb 1.97% 57,13% inferior
Ittri 13 minerals amb V i Y 1.83% 17,93% inferior
Bor 12 minerals amb V i B 1.69% 65,20% inferior
Nitrogen 12 minerals amb V i N 1.69% 16,54% inferior
Níquel 9 minerals amb V i Ni 1.27% 56,04% inferior
Lantà 8 minerals amb V i La 1.13% 5,89% més
Ceri 8 minerals amb V i Ce 1.13% 58,97% inferior
Creure 6 minerals amb V i Sn 0.84% 49,24% inferior
Liti 6 minerals amb V i Li 0.84% 56,42% inferior
Tal·li 6 minerals amb V i Tl 0.84% 31,61% inferior
Carboni 6 minerals amb V i C 0.84% 88,36% inferior
Molibdè 5 minerals amb V i Mo 0.70% 39,66% inferior
Mercuri 3 minerals amb V i Hg 0.42% 75,13% inferior
Neodimi 3 minerals amb V i Nd 0.42% 23,06% inferior
Cesi 3 minerals amb V i Cs 0.42% 1,52% inferior
Tel·luri 3 minerals amb V i Te 0.42% 85,60% inferior
Plata 3 minerals amb V i Ag 0.42% 86,83% inferior
Beril·li 3 minerals amb V i Be 0.42% 79,65% inferior
Germani 3 minerals amb V i Ge 0.42% 25,39% inferior
Cobalt 3 minerals amb V i Co 0.42% 64,83% inferior
Tungstè 3 minerals amb V i W 0.42% 45,29% inferior
Iode 2 minerals amb V i I 0.28% 45,29% inferior
Titani << Vanadi >> Crom