Mineralogia del fòsfor

Propietats generals
Símbol: P
Número atòmic: 15
Pes atòmic estàndard (A r ): 30.973762(2)
Configuració electrònica: [ ] 3s 2 3p 3
Fotografies
< Dues peces de fòsfor porpra ultrapur >
Propietats atòmiques
Electronegativitat (escala de Pauling): 2.19
Radi atòmic: 98 h
Radi iònic: 44 p. m. (+3)
Radi de Van der Waals: 180 h
1a energia d'ionització: 1012 kJ/mol
1a afinitat electrònica: -72 kJ/mol
Estats d'oxidació: -3,-2,-1,1,2,3,4,5
Propietats físiques
Estat estàndard: sòlid
Tipus d'enllaç: xarxa covalent
Punt de fusió: 317 K
Punt d'ebullició: 554 K
Densitat: 1,82 g/cm 3
Metall/no metàl·lic: no metàl·lic
Isòtops principals del fòsfor
Isòtop % a la Natura Mitja vida Tipus de decadència Producte de descomposició
31 P 100% estable
32 P sintètic 14.28d b− 32 S
33 P sintètic 25.3d b− 33 S
Principals ions de fòsfor
Nom Exemples de minerals
fosfat DESPRÉS 4 3- Apatita , Piromorfita , Turquesa
Altra informació
Any descobert: 1669
Descobert per:  06459940014946541496996.jpg Marca Hennig
Reconegut com a element: 1777
Reconegut per:  05301050014946317156733.jpg Antoine Lavoisier
Nomenat per: de les paraules gregues 'lleuger' i 'portar'
Codificació de colors CPK: #FF8000
Enllaços externs: Viquipèdia WebElements Laboratori Nacional de Los Alamos Theodore Gray's PeriodicTable.com
Compostos simples
Sulfurs trisulfur de tetrafòsfor P 4 S 3
decasulfur de tetrafòsfor P 4 S 10 +5
hexasulfur de tetrafòsfor P 4 S 6
nonasulfur de tetrafòsfor P 4 S 9
pentasulfur de tetrafòsfor (alfa) P 4 S 5
heptasulfur de tetrafòsfor P 4 S 7
tetrasulfur de tetrafòsfor P 4 S 4 +2
Selènides triselenur de tetrafòsfor P 4 Es 3
Hidrurs fosfina PH 3 +3
tetrahidrur de difòsfor P 2 H 4 +2
Fluorurs trifluorur de fòsfor PF 3 +3
pentafluorur de fòsfor PF 5 +5
tetrafluorur de difòsfor P 2 F 4 +2
Clorurs triclorur de fòsfor PCl 3 +3
pentaclorur de fòsfor PCl 5 +5
tetraclorur de difòsfor P 2 Cl 4 +2
Bromurs pentabromur de fòsfor PBr 5 +5
tetrabromur de difòsfor P 2 Br 4 +2
Iodurs triiodur de fòsfor Pi 3 +3
tetraiodur de difòsfor P 2 jo 4 +2
Òxids pentaòxid de difòsfor P 2 O 5 +5
decaòxid de tetrafòsfor P 4 O 10 +5
hexaòxid de tetrafòsfor P 4 O 6 +3
Diversitat mineral del fòsfor
1. Elements 22 espècies minerals vàlides
3. Halurs 1 espècie mineral vàlida
4. Òxids 2 espècies minerals vàlides
5. Carbonats 7 espècies minerals vàlides
6. Borats 4 espècies minerals vàlides
7. Sulfats 7 espècies minerals vàlides
8. Fosfats, arsenats, vanadats 632 espècies minerals vàlides
9. Silicats 29 espècies minerals vàlides
10. Compostos orgànics 1 espècie mineral vàlida
Total: 705 espècies vàlides que contenen fòsfor essencial
Geoquímica del fòsfor
Classificació de Goldschmidt: Litòfil
P 5+ el solut pot ser un nutrient limitant en el creixement dels bacteris.
P 5+ el solut pot ser un nutrient limitant als oceans.
P 5+ el solut és un macronutrient a la terra.
Abundància elemental de fòsfor
Escorça (manual CRC) 1,05 x 10 -3 fracció de massa, kg/kg
Crosta (Kaye & Laby) 1,0 x 10 -3 fracció de massa, kg/kg
Escorça (Greenwood) 1.120 x 10 -3 fracció de massa, kg/kg
Escorça (Ahrens/Wänke) 7,63 x 10 -4 fracció de massa, kg/kg
Escorça (Ahrens/Weaver) 8,30 x 10 -4 fracció de massa, kg/kg
Aigua de mar (Manual CRC) 6 x 10 -8 massa per fracció de volum, kg/L
Sigui Water (Kaye & Laby) 8,8 x 10 -8 massa per fracció de volum, kg/L
El sol (Kaye & Laby) 8,0 x 10 -3 fracció molar àtom relativa a Si=1
Sistema Solar (Kaye & Laby) 1,0 x 10 -2 fracció molar àtom relativa a Si=1
Sistema Solar (Ahrens) 1,04 x 10 -2 (10%) fracció molar de l'àtom relativa a Si=1 (% d'incertesa)
Associació d'elements del fòsfor al món mineral
Aquesta taula compara les espècies minerals vàlides conegudes que figuren a la llista amb Fòsfor i la resta d'elements enumerats segons la fórmula oficial de l'IMA. Tingueu en compte que, a diferència d'altres seccions d'aquesta pàgina, això inclou elements no essencials.

La primera columna de dades conté el nombre total de minerals enumerats amb Fòsfor i l'element indicat per a aquesta fila.

La segona columna de dades enumera aquest nombre com a percentatge de tots els minerals enumerats amb fòsfor.

La columna de dades final compara aquest percentatge amb el percentatge de tots els minerals que contenen l'element enumerat a cada fila.

Feu clic a un encapçalament per ordenar.
Element Minerals vàlids llistats amb element i fòsfor % de P minerals Relatiu al % de tots els minerals
Oxigen 1827 minerals amb P i O 97.65% un 30,71% més
Hidrogen 1438 minerals amb P i H 76.86% 47,52% més
Ferro 661 minerals amb P i Fe 35.33% 72,79% superior
Calci 583 minerals amb P i Ca 31.16% 36,70% més
Alumini 531 minerals amb P i Al 28.38% 51,37% més
Sodi 441 minerals amb P i Na 23.57% 31,99% més
Manganès 363 minerals amb P i Mn 19.40% 88,05% superior
Magnesi 315 minerals amb P i Mg 16.84% 36,82% més
Fluor 226 minerals amb P i F 12,08% 66,23% més
Urani 156 minerals amb P i U 8.34% 71,91% superior
Bari 123 minerals amb P i Ba 6.57% 54,05% més
Silici 121 minerals amb P i Si 6.47% 75,46% inferior
coure 116 minerals amb P i Cu 6.20% 49,33% inferior
potassi 106 minerals amb P i K 5,67% 35,31% inferior
Zinc 99 minerals amb P i Zn 5,29% 8,71% més
Beril·li 92 minerals amb P i Be 4.92% 137,12% més
Dirigir 87 minerals amb P i Pb 4.65% 51,20% inferior
Estronci 78 minerals amb P i Sr 4.17% 75,00% més
Sofre 71 minerals amb P i S 3.79% 80,54% inferior
Liti 66 minerals amb P i Li 3.53% 82,15% més
Carboni 66 minerals amb P i C 3.53% 51,34% inferior
Ceri 64 minerals amb P i Ce 3.42% 24,75% més
Titani 53 minerals amb P i Ti 2.83% 55,69% inferior
Nitrogen 43 minerals amb P i N 2.30% un 13,65% més
Ittri 41 minerals amb P i Y 2.19% 1,64% inferior
Vanadi 36 minerals amb P i V 1.92% 53,99% més baix
Níquel 36 minerals amb P i Ni 1.92% 33,17% inferior
Bismut 35 minerals amb P i Bi 1.87% 52,95% inferior
Clor 31 minerals amb P i Cl 1.66% 76,01% inferior
Zirconi 30 minerals amb P i Zr 1.60% 25,15% inferior
tori 30 minerals amb P i Th 1.60% 139,90% més
Lantà 28 minerals amb P i La 1.50% 40,84% més
Neodimi 21 minerals amb P i Nd 1.12% 104,66% més
Arsènic 21 minerals amb P i As 1.12% 90,17% inferior
Molibdè 19 minerals amb P i Mo 1.02% 12,86% inferior
Niobi 18 minerals amb P i Nb 0,96% 65,13% inferior
Bor 17 minerals amb P i B 0.91% 81,27% inferior
Escandi 11 minerals amb P i Sc 0.59% 80,55% superior
Crom 10 minerals amb P i Cr 0.53% 67,85% inferior
Samari 7 minerals amb P i Sm 0.37% 991,53% superior
Tàntal 6 minerals amb P i Ta 0.32% 71,21% inferior
Cadmi 6 minerals amb P i Cd 0.32% 30,70% inferior
Iterbi 3 minerals amb P i Yb 0.16% 133,90% més
Cesi 3 minerals amb P i Cs 0.16% 62,58% inferior
Tel·luri 3 minerals amb P i Te 0.16% 94,53% inferior
Mercuri 3 minerals amb P i Hg 0.16% 90,55% inferior
Germani 3 minerals amb P i Ge 0.16% 71,65% inferior
Gal·li 3 minerals amb P i Ga 0.16% un 33,66% més
Cobalt 3 minerals amb P i Co 0.16% 86,63% inferior
Iode 2 minerals amb P i I 0.11% 79,21% inferior
Tungstè 2 minerals amb P i W 0.11% 86,14% inferior
Praseodimi 1 mineral amb P i Pr 0.05% 55,93% més
Gadolini 1 mineral amb P i Gd 0.05% 211,87% més
Silici << Fòsfor >> Sofre